Upphandling för vinterväghållning

OBS! Då inga anmälningar inkommit är informationsträffen inställd!

Informationsträff om upphandling för vinterväghållning hålls onsdagen den 24 maj klockan 16:30 i Vänersalen, Mariestads stadshus.

Nytt förfrågningsunderlag för vinterväghållning kommer att publiceras måndagen den 22 maj och vi vill passa på att bjuda in till en informationsträff angående detta onsdagen den 24 maj.

Vi kommer hålla till i stadshuset, Vänersalen. Du som entreprenör är välkommen att delta på denna informationsträff, där vi gör en kort dragning om vad upphandling i allmänhet är. Du har också möjlighet att ställa frågor i samband med att vi går igenom underlaget för snöröjning.

Anmäl till Sara Klint om du vill komma på informationsträffen.

Välkommen!


Kontaktperson
Sara Klint
Gatuingenjör
e-post: sara.klint@mariestad.se
Tfn: 0501-75 51 43

Sidan senast uppdaterad: