Trafiksäkrare miljö i Sjötorp

En del av Stenbordsvägen i Sjötorp stängs av för motortrafik med hänvisning till att förbättra trafiksäkerheten, inte minst nu under turistsäsongen.

– Vi vill värna de oskyddade trafikanterna som fotgängare och cyklister, säger Fernando Cruz del Aguila, som är trafikingenjör vid Mariestads kommun.
Avstängningen av Stenbordsvägen avser sträckan Slussvägen till Snipvägen och börjar att gälla med omedelbar verkan. Fordonstrafiken till området hänvisas istället via Slussvägen och Sjöfallsvägen, omledningen sker med hjälp av orangea vägvisare.

Påverkar turistbussar

Avstängningen påverkar framkomligheten för turistbussar som tidigare hade sina parkeringsplatser på Snipvägen via Stenbordsvägen.
– Turistbussarna får nu istället släppa av och på sina passagerare på den gamla rastplatsen i Sjötorp. De kan sedan parkera på den före detta bandyplanen som nås via Isbanevägen.

Provperiod

Mariestads kommun har haft samråd med Göta Kanalbolaget i egenskap av väghållare av Stenbordsvägen och kommit överens om att vägavsnittet ska stängas av för motortrafik till och med december 2025.
– Det blir en provperiod för att se hur det fungerar. Eventuellt blir avstängningen permanent efter 2025, säger Fernando Cruz del Aguila.

 

Kontakt

Fernando Cruz Del Aguila
Trafikingenjör
Telefon: 0501-75 62 26
E-post: fernando.cruz-del-aguila@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: