Nya rutiner för sophantering för ställ- och båtplatser i hamnen

Sopsorteringskärl placerade på en rad i Mariestads hamn.

Nu blir det lättare för husbilsgäster och båtägare i hamnen att sortera sitt avfall.

Som ett steg i att minska miljöpåverkan har nya sorteringskärl installerats i Mariestads hamn. Dessa är till för husbilsgäster som besöker ställplatser och för båtägare som har sin båt i hamnen. Den nya avfallsstationen gör att det blir lättare för gäster att sortera sitt avfall och göra miljömedvetna val. Det underlättar också för kommunen att på ett miljövänligare och effektivare sätt hantera avfall och återvinning.

Den gamla sophantering som finns i servicehuset kommer att plockas bort.


Sidan senast uppdaterad: