För allas säkerhet – del av Stockholmsvägen stängs av för trafik

Fordonstrafiken på Stockholmsvägen stängs av mellan Klippgatan och Ladukärrsvägen från 18 september till och med vecka 46. Det beror på att VA-arbetet är inne i ett skede där tvärgrävningar måste göras, för att byta korsande VA-ledningar. När det arbetet är färdigställt påbörjas gatugestaltningen med gång- och cykelbanan.

– Under arbetet med tvärgrävningarna kan vi inte ha fordonstrafik som passerar på Stockholmsvägen, så vi måste stänga av vägavsnittet mellan Klippgatan och Ladukärrsvägen under cirka två månader. Det är för allas säkerhet men framför allt för entreprenören NCC som arbetar på plats, säger Sara Klint, projektledare vid Mariestads kommun.

Omledningsskyltar

Under avstängningen hänvisas trafikanter till alternativa vägar genom omledningsskyltar.

– Vi hänvisar fordonstrafik till Marieforsleden, Sandbäcksvägen och Mariagatan. Boende i Högelid och Ladukärr kommer inte kunna köra västerut mot centrum från Klippgatan eller Lövhagsvägen, utan måste åka österut eller igenom bostadsområdena. Vi kommer även att komplettera med vissa trafiksäkerhetsåtgärder, såsom fartgupp och trafikskyltar i bostadsområdena.

Tidskrävande etapp

Den aktuella etappen som stäcker sig mellan Klippgatan och Ladukärrsvägen har varit mer tidskrävande än tidigare etapper. Det beror bland annat på markförhållandena.

– Det är berg i backen. Vi kan inte spränga i berget, då det visat sig att vibrationsmätarna intill fastigheterna slår bakut. Vi vill så klart inte orsaka några skador på fastigheterna. Därför får vi spräcka och knacka i berget i stället, och det går inte lika fort, förklarar Sara Klint.

Över 100 år gamla ledningar

En annan utmaning handlar om att arbetet utförs intill den befintliga vattenledningen, som måste vara i drift. Även de fiber- och fjärrvärmeledningar som ligger ovanför den befintliga vattenledningen ställer till det, då de måste lyftas upp och skyddas så att de inte skadas i samband med att de nya vattenledningarna läggs på plats. Arbetet syftar dels till att byta ut de gamla vattenledningarna och dels till att skapa en säkrare gång- och cykeltrafik.

– Ledningarna är från 1900, så de sjunger verkligen på sista versen, avlutar Sara Klint.

 

Kontakt
Sara Klint
Projektledare
Telefon: 0501-75 51 43
E-post: Sara Klint

Sidan senast uppdaterad: