Snöröjning

Traktor som röjer snö

Mariestads kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.

Prioritering av snöröjning

Kommunens ansvarsområde omfattar cirka 16 mil gator, bussgator, torg, parkeringsplatser och cirka 7 mil gång- och cykelvägar. Vi jobbar så snabbt vi kan och utifrån en prioriteringsordning:

 1. Gång/cykelvägar och gator till centrum och till större arbetsplatser
 2. Gång/cykelvägar och gator till skolor
 3. Bostadsgator

Vädret går inte att förutspå någon längre period i förväg och måste ske utefter väderleksrapport. Väntas mer snö inom nära tid avvaktar vi med snöröjningen.

Snövallar vid din fastighet

Snöplogarna plogar upp snö på vissa gångbanor och trottoarer inom bostadsområden. Fastighetsägaren sandar då utanför snövallen vid halka. På de gångbanor/trottoarer där kommunen inte plogar upp snö ska fastighetsägaren skotta och sanda.

Att tänka på som fastighetsägare

 • Skotta och sanda vid snö och halka, glöm inte till sopkärlet
 • Bryt snövallen vid gatukorsningar
 • Ansvara för att häck, träd och buskar inte växer över gångbana/gata och hindrar trafikanter eller snöröjningsfordon
 • Ta bort farliga istappar ovanför gångbanan
 • Öppna till rännstensbrunnar vid snösmältning
 • Sopa bort sandningsgruset när våren kommit
 • Tänk på att inte skotta ut din snö på gångbanor/gator utanför tomten
 • Fastighetsägare har ansvar att hålla sin gångbana framkomlig men vänta med att skotta tills gatan är plogad.
 • Undvik att parkera fordon på gatan eftersom detta försvårar snöröjningen.

Gratis sand för privatpersoner

Behöver du sand för att sanda vid din fastighet? Du kan som privatperson hämta sandningsgrus från sandlåda mittemot Kommunförrådet, Förrådsgatan 8.

Ta med eget kärl.

Synpunkter, förslag och felanmälan

Du kan alltid felanmäla brister och lämna synpunkter på snöröjningen. Det gör du via formuläret på vår webbplats.

Synpunkter förslag och felanmälan - Mariestads kommun

Sidan senast uppdaterad: