Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ombyggnation av rondellen på Göteborgsvägen

färdvägen beskrivs i nyhetens text

Arbetet med ombyggnationen av rondellen startar den 17 augusti och beräknas pågå fram till den 25 oktober. Under denna period kommer trafiken att ledas om.

Trafik

Under ombyggnationen kommer körfältet i norrgående riktning passera genom arbetsområdet, men infarten till Hermansgårdsvägen i arbetsområdet kommer att vara stängd.
Körfältet i södergående riktning leds om via på Storegårdsvägen med en tillfällig väg in från Göteborgsvägen i norr och ut via Haggårdsrondellen. Se kartan.

Gång- och Cykeltrafik

Utmed Storegårdsvägen och Förrådsgatan är gång- och cykelvägar oförändrade, men passagen via rondellen är stängd så det går inte att passera arbetsområdet från Förrådsgatan till Storegårdsgatan.

Busstrafik

Hållplats Haggården i södergående riktning norr om Haggårdens cirkulationsplats flyttas till Storegårdsvägen under byggtiden

Länkar

Karta över trafikomledningPDF

Kontakt

Johan Bengtsson, projektledare
e-post: Johan Bengtsson
Tel. 0501-75 61 72

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-18 08.40