Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Asfaltering av hamnområdet i Mariestad

Under perioden 14 oktober till 20 november kommer delar av hamnområdet i Mariestad asfalteras om. Delar av ställplatsen kommer att stängas av för förvaring av båtar och arbetsmaterial och det kommer att vara ytterst begränsad framkomlighet för biltrafik i detta område under hela arbetsperioden.

Den 14 oktober börjar flyttning av båtar från hamnområdet till ställplatsen och markarbetet påbörjas så snart båtarna är flyttade. Rivningen av asfalt påbörjas på den östra sidan måndagen den 19 oktober och fortsätter till den västra sidan så snart alla båtar är flyttade. Därefter är det förberedning och asfaltering och detta kommer att pågå fram till den 20 november. Den aktuella ytan som ska asfalteras är inringad i rött på kartan.

Ställplatsen

Östra delen av Ställplatsen, söder om servicehuset, kommer vara avstängd för husbilar under arbetstiden och användas som mellanlagring av båtar, detta medför att antalet ställplatser kommer att vara något begränsat under denna period, de platser som kommer att vara avstängda är inringade i blått på kartan.

Kontakt

Kundtjänst VA/gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Kundtjänst VA/gata

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-23 09.00