Flytt av huvudvattenledning

För att säkra stadens framtida vattenproduktion ska en av stadens längre huvudvattenledningar flyttas. Sträckningen kommer att gå från Förrådsgatan via Marieforsleden in i Grangärdet.

Vecka 41 påbörjas arbete längst med Tidan vid Förrådsgatan och området mellan Grangärdet och Muggebo. Arbetet kommer att pågå en längre tid och olika områden kommer att beröras. Vi kommer att markera berörda områden vartefter arbetet fortgår, i vår karta för pågående arbeten nedan.

Utmed markerad sträckning i kartan kommer avverkning, röjning och sprängning att ske. Inför sprängning kommer berörda fastigheter att kontaktas för besiktning av entreprenör (Forcit Consulting AB).

Pågående arbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Maria Ganebäck
Projektledare vA- avdelningen
Telefon: : 0501-75 61 74
E-post: Maria Ganebäck