Torghandeln fortsatt öppen med nya restriktioner som värnar om den lokala handeln

På grund av rådande pandemisituation i Skaraborg och de skärpta restriktionerna från regeringen för att minska smittspridningen ser Mariestads kommun det nödvändigt att göra förändringar i torghandeln för att minska smittspridningsrisken. Samtidigt är det av yttersta vikt för kommunen att de näringsidkare i Mariestad som bedriver försäljning möjliggörs att fortsätta göra detta och då även utomhus.

De förändringar som görs är att det inte kommer att finnas några tillfälliga torgplatser att boka för utomstående torghandlare, lotteriförsäljning, intresseföreningar och organisationer. De torghandlare som har avtal med Mariestads kommun och har fasta platser kommer som vanligt ha sina platser till förfogande och kunna bedriva torghandel som vanligt.

Enligt tidigare beslut finns också möjlighet för Mariestadsföretagare att bedriva torghandel under veckans alla dagar. De företag som vill bedriva torghandel måste föranmäla detta till kommunens Medborgarkontor. Detta för att kommunen ska kunna planera och möjliggöra tillräckliga ytor i torghandeln för att minska risken för smittspridning.

Kommunen har sedan tidigare möjliggjort för näringsidkare med lokaler i centrum att kostnadsfritt ansöka om att nyttja allmän plats i anslutning till sina lokaler för försäljning. Kommunen vill påminna om denna möjlighet.

Avgiften för torghandeln tas under den tid detta beslut gäller bort då kommunen vill stimulera att handeln under denna period i större utsträckning sker utomhus.

Dessa förändringar gäller från den 24 november och tillsvidare.

För mer information

Kontakta medborgarkontoret på telefonnummer 0501-755160

Sidan senast uppdaterad: