Upprustning av gång- och cykelväg utmed Marieforsleden

Kartskiss över sträcka på Marieforsleden mellan två rondeller.

Upprustningen av gatumiljön på Marieforsleden fortsätter.

Måndagen den 6 september påbörjas arbetet med att rusta upp gång- och cykelvägen mellan Karlssonrondellen och Fyrrondellen utmed Marieforsleden. Framkomligheten kommer att vara något begränsad under arbetets gång och hastigheten begränsas till 30 kilometer i timmen under byggtiden.

Upprustningen på Marieforsleden fortsätter mellan vecka 36 och vecka 40. I arbetet ingår att förstärka och reparera gång- och cykelvägen mellan Karlssonrondellen och Fyrrondellen, samt anpassa vägräcket för gång- och cykelväg.

  • Vecka 36/37: Arbete med rivning och upprustning
  • Vecka 38/39: Montering av nya vägräcken
  • Vecka 40: Asfaltering och återställningsarbeten

Trafik

Under arbetets gång kommer platsen att kunna passeras av fordonstrafik samt gående och cyklister. En temporär gång- och cykelväg tar upp en del av körbanan. Fordonstrafik skiljs från oskyddade trafikanter med hjälp av en trafikbarriär. Framkomligheten kommer att vara något begränsad och hastigheten begränas till 30 kilometer i timmen under arbetets gång.

Kontakt

Johan Bengtsson
Projektedare
Telefon: 0501-75 61 72
E-post: johan.bengtsson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: