Del av Stockholmsvägen avstängd för trafik från mitten av oktober

Bild på Stockholmsvägen i Mariestad in mot stan med pågående vägarbete.

Från och med den 11 oktober kommer en del av Stockholmsvägen vara avstängd.

Arbetet med ombyggnad av Stockholmsvägen fortsätter. Från mitten av oktober och cirka åtta veckor framåt kommer sträckan mellan Madlyckevägen och Ladukärrsvägen vara avstängd för genomfartstrafik.

Nu är det dags att byta vattenledningar till ett antal fastigheter på Stockholmsvägen samt vidare omgestaltning av gatan. Arbetet påbörjas den 11 oktober och innebär att sträckan mellan Madlyckevägen och Ladukärrsvägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Utrymme för passerande fordonstrafik genom arbetsområdet saknas.

Information fordonstrafik

Arbetet påbörjas med start från Madlyckevägen. Det sitter informationstavlor i berörda korsningar i samtliga riktningar. Närboende har fått information om arbetet. Sträckan kommer att vara avstängd till mitten av december.

Trafiken leds om från Stockholmsvägen in till centrum via Marieforsleden och Sandbäcksvägen. Samma sak gäller den omvända riktningen, alltså om du åker från centrum.

Gående och cyklister

Den avstängda sträckan på Stockholmsvägen kommer att hållas öppen för gående och cyklister på södra sidan inne på Johannesbergsområdet.

Busstrafik

Busstrafiken leds om via Bergsgatan och Mariagatan. Resenärer som brukar gå på vid hållplatserna Johannesberg, Ladukärrsvägen och Klippgatan hänvisas till hållplatserna vid Milstensgatan och Högelidsskolan.

Alternativa vägar

Om du planerar att åka vid den västra Sidan av Tidan välja gärna Marieforsleden eller Drottninggatan under byggtiden. Välj gärna kollektivt, cykla eller gå! Tänk också på att vara ute i god tid och räkna med längre restid.

Kontakt

Johan Bengtsson
Projektledare
Telefon: 0501-75 61 72
E-post: johan.bengtsson@mariestad.se

Kartskiss över del av Stockholmsvägen som kommer vara avstängd under arbete.

Del av Stockholmsvägen (se kartskiss) som stängs av för trafik.

Sidan senast uppdaterad: