Bidrag enskilda vägar

Skogsväg

Kommunalt bidrag till enskilda vägar är kopplat till Trafikverkets beslut om "Driftsbidrag" och "Särskilt driftsbidrag". Ansökningar om dessa bidrag sker hos Trafikverket.

För närvarande har Mariestads kommun inte någon möjlighet att betala ut "Särskilt driftsbidrag".

Den kommunala delen av driftsbidraget betalas ut efter Trafikverkets beslut utan att väghållaren behöver göra ansökan hos verksamhet teknik.