Cykelvägar

Cykelvägnätet består av gemensamma gång- och cykelvägar, cykelfält och gator där trafiken blandas med biltrafik. Det är inte tillåtet att cykla på trottoaren.

Vi arbetar för att förbättra och bygga ut kommunens gång- och cykelvägnät  och har som mål att ge fotgängare och cyklister en trafiksäker miljö. Under Relaterad information på denna sida finns en karta där du kan se kommunens gång- och cykelvägar.