Gatubelysning

Mariestads kommun ansvarar för den offentliga belysningen. VänerEnergi AB  har genom avtal med de samverkande kommunerna hand om drift och underhåll av belysningsanläggningarna.

Felanmälan

Fel på gatubelysning ska felanmälas direkt till Vänerenergi via telefon eller e-post. Se kontaktuppgifter under Relaterad information på denna sida.

Underhåll

Samtliga belysningsområden ses över regelbundet och trasiga lampor byts ut. Mellan ordinarie översyn sker lampbyten av strategiskt viktiga ljuskällor eller om flera ljuskällor i rad är trasiga.

Kabelfel, åskfel med mera lagas i regel omgående.

Helbyten utförs efter ett rullande schema beroende på typ av lampa. I Mariestad är i stort sett alla gatlampor numera utbytta till energisnåla LED-armaturer.