Gatusopning

Gatsopning

I månadsskiftet mars/april påbörjar vi arbetet med att sopa vintersand från våra gator, gång- och cykelbanor.

Gatusopningen börjar på de större gatorna samt gång- och cykelvägar för att sedan fortsätta med övriga gator. Snö och regn kan fördröja arbetet.

Fastighetsägare uppmanas att sopa ut gångbanans sand till gatan så att vi kan ta upp den. Saknas gångbana ansvarar fastighetsägare för att sopa området närmast tomtgräns (cirka en meter).

Undvik att parkera bilar på gatan under tiden sandupptagning pågår, vissa gator kommer att beläggas med Parkeringsförbud under 1 dygn för att sopningen ska underlättas.

Turordning för gatusopning på våren

 • Gång- och cykelvägar längs med buss- och genomfartsleder
 • Mariestads centrum, gamla stan och resecentrum
 • Gång- och cykelvägar till och från förskolor och skolor
 • Övriga cykelvägar
 • Gator och parkeringar
 • Genomfartsleder
 • Kommunala bostadsgator
 • Ekudden, Gärdet, Marieholm, Dala, Radbyn, Bråten, Lockerud
 • Nya Staden, Katthavet, Snuggen, Grangärdet, Madlyckan, Högelid, Ladukärr, Krontorp, Sjölyckan
 • Lång- och korttidsparkeringar blir sopade tidiga morgnar
 • Kransorter. Hasslerör, Örvalsbro, Ullervad, Lugnås, Lyrestad, Sjötorp, Torsö

Gatusopningen startar vecka 15 och kommunen beräknar att komma till bostadsgatorna i början av maj.

Under resten av året underhållssopas gatorna vid behov. Nya torget sopas varje vecka.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Länkar

Felanmälan och synpunkter