Gatusopning

Gatsopning

I mitten av april påbörjar vi arbetet med att sopa vintersand från våra gator, gång- och cykelbanor.

Gatusopningen börjar på de större gatorna samt gång- och cykelvägar för att sedan fortsätta med övriga gator. Snö och regn kan fördröja arbetet.

Fastighetsägare uppmanas att sopa ut gångbanans sand till gatan så att vi kan ta upp den. Saknas gångbana ansvarar fastighetsägare för att sopa området närmast tomtgräns (cirka en meter).

Undvik att parkera bilar på gatan under tiden sandupptagning pågår, vissa gator kommer att beläggas med Parkeringsförbud under 1 dygn för att sopningen ska underlättas.

Under resten av året underhållssopas gatorna vid behov. Nya torget sopas varje vecka.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Länkar

​Kontakt, felanmälan, e-förslag