Parkering med nyttokort

Använder du bilen i yrkesmässig verksamhet och behöver parkera nära arbetsplatser kan du ansöka om nyttokort.

Avgiften är 2500 kronor per år inklusive moms.

Ansökan

Ansökan görs via blankett som du hittar under Relaterad information här på sidan.

Regler

  • Nyttokorten gäller på allmänna parkeringar på gatumark i Mariestads kommun. Vid avgiftsbelagda parkeringsplatser behöver avgift inte erläggas. Avgiften ses som betald i förskott i och med avgiften för nyttokort.
  • Kortet gäller inte utanför tillståndshavarens fasta arbetsplats eller den egna bostaden. Det gäller heller inte på plats reserverad för rörelsehindrad.
  • Parkering är tillåten högst 5 timmar där parkering är tillåten 4 timmar, 3 timmar där parkering är tillåten 2 timmar. I övrigt gäller den tiden som anges på vägmärket.
  • Det är viktigt att tiden ställs in på p-skivan, ankomsttid avrundat till närmast hel-/halvtimme.
  • Vid missbruk kan parkeringsanmärkning delas ut. Vid upprepat missbruk kan dessutom kortet återkallas.

Fullständiga villkor finns på baksidan av nyttokortet/p-skivan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Nyttoparkering, ansökan Pdf, 118.2 kB.