Parkering med nyttokort

Använder du bilen i yrkesmässig verksamhet och behöver parkera nära din arbetsplats kan du ansöka om nyttokort.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst som du hittar under Relaterad information här på sidan.

Priser

3 månader - 500 kronor
6 månader - 1000 kronor
9 månader - 1500 kronor
12 månader - 2000 kronor.

Alla priser är exklusive moms.

Regler

  • Nyttokorten gäller på allmänna parkeringar på gatumark i Mariestads kommun. Vid avgiftsbelagda parkeringsplatser behöver avgift inte erläggas. Avgiften ses som betald i förskott i och med avgiften för nyttokort.
  • Kortet gäller inte utanför tillståndshavarens fasta arbetsplats eller den egna bostaden. Det gäller heller inte på plats reserverad för rörelsehindrad.
  • Parkering är tillåten högst 5 timmar där parkering är tillåten 4 timmar, 3 timmar där parkering är tillåten 2 timmar. I övrigt gäller den tiden som anges på vägmärket.
  • Det är viktigt att tiden ställs in på p-skivan, ankomsttid avrundat till närmast hel-/halvtimme.
  • Vid missbruk kan parkeringsanmärkning delas ut. Vid upprepat missbruk kan dessutom kortet återkallas.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Nyttoparkering, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.