Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Mariestad, Töreboda eller Gullspångs kommun kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.

Tillståndet kan utfärdas till rörelsehindrade

  • som själva kör motordrivna fordon.
  • som är passagerare och som regelbundet behöver hjälp utanför bilen.

Ansökan

Ansökan sker via en blankett som du hittar under Relaterad information här på sidan. Till ansökan behöver du bifoga ett nytt läkarintyg, nytaget foto (likt ett passfoto) samt din signatur.

Vid ansökan om förnyelse av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad, där det tidigare läkarintyget var för bestående varaktighet, krävs ej nytt läkarintyg.

Vid varje ansökan görs en prövning och det är därför inte självklart att du får din ansökan beviljad, det gäller även om du haft parkeringstillstånd för rörelsehindrade tidigare.

Om din ansökan är komplett är handläggningstiden normalt cirka fyra veckor. Under sommar och högtider kan handläggningstiden bli längre.

Tänk på

  • Ett parkeringstillstånd är personligt och kan endast användas av tillståndshavaren själv.
  • Kortet ska placeras i vindrutan så hela framsidan av kortet med giltighetsdatum är synligt.
  • Tillståndet gäller i högst fem år och när tillståndet går ut måste du själv göra en ny ansökan.

Avgifter

På kommunens allmänna parkeringsplatser i Mariestad, Töreboda och Gullspång är det avgiftsfritt. Sjukhusområdena i hela Västa Götalandsregionen är också avgiftsfria.

Det varierar från kommun tll kommun om pakeringsplatser för rörelsehindrade är kostnadsfria eller inte. Grundregeln är att en parkeringsavgift ska betalas. Parkeringsavgiften är en kommunal angelägenhet, som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om. Några av kommunerna i landet tar dock inte ut någon parkeringsavgift på dessa parkeringsplatser.

Gällande regler

Vi följer reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som grundar sig på följande förordningar, föreskrifter och råd:

  • 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276)
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73)

Länkar till respektive lag/förordning finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: