Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Snö och halka

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Vi vill skapa framkomlighet för alla trafikanter. Vi sköter snöröjning och halkbekämpning utifrån väderprognos. Väntas mer snö inom nära tid avvaktar vi med snöröjningen.

Snöröjning prioriteras enligt följande:
1. Gång/cykelvägar och gator till centrum och till större arbetsplatser
2. Gång/cykelvägar och gator till skolor
3. Bostadsgator

Kommunen plogar de gångbanor där vi har fastighet eller mark. Fastighetsägare har ansvar att hålla sin gångbana framkomlig men vänta att snöröja tills gatan är plogad.

Undvik att parkera fordon på gatan eftersom detta försvårar snöröjningen.

Norrlandsplogning
Snöplogarna plogar upp snö på vissa gångbanor inom bostadsområden. Fastighetsägaren sandar utanför snövallen vid halka. Där gångbanor inte plogas igen ska fastighetsägaren även fortsättningsvis snöröja och sanda gångbanan.

Att tänka på som fastighetsägare
• Snöröj och sanda vid snö och halka, glöm inte till sopkärlet
• Bryt snövallen vid gatukorsningar
• Ansvara för att häck, träd och buskar inte växer över gångbana/gata och hindrar trafikanter eller snöröjningfordon
• Ta bort farliga istappar ovanför gångbanan
• Öppna till rännstensbrunnar vid snösmältning
• Sopa bort sandningsgruset när våren kommit

Gratis sand för privatpersoner
Privatpersoner kan hämta sandningsgrus från sandlåda mittemot  Kommunförrådet, Förrådsgatan 8. Ta med eget kärl.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Ansvarig nämnd
Tekniska nämnden

Länkar

Felanmälan/synpunkter

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan