Trafikanordningsplaner

Om du ska utföra arbete på någon av kommunens gator, vägar eller gång- och cykelbanor behövs en trafiksanordningsplan (TA-plan) innan arbetet får påbörjas.

Dessa arbeten kräver tillstånd

​De arbeten som det kan handla om är främst grävning, arbete i lift, uppställning av byggställning eller avstängningar i samband med en byggarbetsplats.

Arbeten som utför i och på kommunens gator, vägar och marker innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att underlätta framkomligheten och minimera riskerna, både för dem som utför arbetet som för dem som färdas i området.

Ansökan tillstånd

Under Relaterad information här på sidan finns länk till ansökan för TA-plan, föreskrifter för Arbete på väg samt en exempelsamling på hur en TA-plan kan se ut. Viktigt är dock att dessa anpassas utifrån varje arbetes specifika förutsättningar. Med ansökan ska en ritning över skyltningen bifogas.

Handläggningstiden för din ansökan är upp till 10 arbetsdagar.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Fernando Cruz Del Aguila
Trafikingenjör
Telefon: 0501-75 62 26
E-post: Infobrevlåda tekniska förvaltningen

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Ansökan

Trafikanordningsplan, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Exempelsamling TA-plan Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.