Flyttning av fordon

Kommunen omhändertar fordon som klassas som skrotbil/fordonsvrak parkerade på kommunal mark. Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. På tomtmark är det tomtägarens ansvar.

Omhändertagandet av övergivna skrotbilar regleras i lag/förordning om flyttning av fordon (SFS 1982:129, 1982:198)

Definitionen skrotbil är "med hänsyn till sitt skick, den tid den stått på samma plats eller som av andra omständigheter anses vara övergivet och som har ringa eller inget värde".

Innan en bil kan forslas bort måste ägaren få en chans att hämta fordonet. Flyttas inte fordonet inom utsatt tid kontaktas auktoriserad bilskrotningsfirma.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Kontakt, felanmälan, e-förslag Öppnas i nytt fönster.