Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klipp häcken

Häckar, buskar och träd nära tomtgränsen kan bli en allvarlig fara för trafiksäkerheten och ett hinder för trafiken. Växtlighet får inte skymma sikt eller trafikmärken.

Häckar och buskar ska växa inom sin egen tomt och får vid korsning och utfart inte vara högre än 80 centimeter. Kvistar och grenar ska tas bort upp till 2,6 meter över gång- och cykelbanan.

Mer information hittar du i vår folder under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-03 16.47

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst vatten, avlopp och gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Kundtjänst VA och gata

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Folder PDFklippa häckenPDF

Länkar

Synpunkter och felanmälan