Spolplatta för båtbottentvätt

Kommunens spolplatta för båtbottentvätt, norra delen av inre hamnen, är nu öppen till och med den 22 oktober. Efter det stänger spolplattan för vintern.

Endast vatten

Endast vatten får användas på spolplattan och det är förbud mot kemikalier, skrapning och slipning på plattan. Kemikalier, som avfettning och schampo, gör så att reningsverket som finns efter spolplattan inte fungerar. Båtbottenfärger innehåller metaller och andra ämnen som är giftiga för vattenmiljön samt för människans hälsa. Dessa rinner rakt igenom reningsverket om det inte fungerar. Läs mer om båtbottentvätt och båtbottenfärg på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Se länk till höger.

Ingen latrin

Det är stora problem med att husbilar tömmer latrin (disk och toalettavfall) på spolplattan. Det är förbjudet att tömma latrin på spolplattan. Även latrin gör så att reningsverket inte fungerar, filtren sätter igen. Vatten från spolplattan, inklusive latrin, rinner då orenat till Vänern.

Ny spolplatta

Kommunen kommer till nästa upptagningssäsong iordningställa en ny spolplatta vid området innanför grindarna på piren, i anslutning till båtkranen. I anslutning till uppställningsplatsen för husbilar kommer det också anläggas en servicebyggnad som även inkluderar tömning av latrin för husbilarna.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst vatten, avlopp och gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Kundtjänst VA och gata

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Havs-och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster