Spolplatta för båtbottentvätt

Kommunens spolplatta för båtbottentvätt finns i norra delen av hamnen.

Endast vatten

Endast vatten får användas på spolplattan och det är förbud mot kemikalier, skrapning och slipning på plattan. Kemikalier, som avfettning och schampo, gör så att reningsverket som finns efter spolplattan inte fungerar. Båtbottenfärger innehåller metaller och andra ämnen som är giftiga för vattenmiljön samt för människans hälsa. Dessa rinner rakt igenom reningsverket om det inte fungerar. Läs mer om båtbottentvätt och båtbottenfärg på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Se länk till höger.

Ingen latrin

Det är stora problem med att husbilar tömmer latrin (disk och toalettavfall) på spolplattan. Det är förbjudet att tömma latrin på spolplattan. Även latrin gör så att reningsverket inte fungerar, filtren täpps igen. Vatten från spolplattan, inklusive latrin, rinner då orenat ut i Vänern.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information