Kontakt gata och hamn

Gata, trafik och parkering

Frågor om gata, vägar, gatunderhåll, trafik och liknande:

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Park, grönområden och allmänna platser

Frågor om park, träd, växtlighet längst med gator, allmänna platser oh liknande:

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Hamn och båtplatser

Frågor om båtplatser, ställplatser, gästhamn, och liknande:

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Kontakt, felanmälan och e-förslag

Kontakt, felanmälan, e-förslag