Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt gata och hamn

Gata, trafik och parkering

Frågor om gata, vägar, gauunderhååll, trafik och liknande:

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Park, grönområden och allmänna platser

Frågor om park, träd, växttlighet längst med gator, allmänna platser oh liknande:

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Hamn och båtplatser

Frågor om båtplatser, ställplatser, gästhamn, och liknande:

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-18