Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begränsad framkomlighet på Stockholmsvägen, Marieforsleden och Göteborgsvägen

Karta som visar sträckningen som transporterna går genom Mariestad

På grund av en specialtransport som ska passera Mariestad under vecka 21 och 22, kommer framkomligheten på Stockholmsvägen, Marieforsleden och Göteborgsvägen vara begränsad under vissa tider dessa veckor.

Mellan 20 maj till 2 juni kommer en specialtransport passera Mariestad i omgångar. Denna är lång, bred och tung och kommer att passera med följebilar och personal som kommer att dirigera övrig trafik på vissa ställen utmed vägen, se karta.

Vissa anpassningar har även gjorts av vägarna för att den ska kunna passera, bland annat har skyltar monterats ner och satts upp provisoriskt samt att vissa refuger fått extra asfalt för enklare passage.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Kundtjänst VA/Gata.

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-15