Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avstängning av Förrådsgatan den 19 augusti till den 11 oktober

Sträckan mellan Marieforsleden och norra delen av Hammarsmedsgatan på Förrådsgatan kommer att vara avstängd under tiden 19 augusti till 11 oktober för all trafik.

Arbetet som ska utföras på Förrådsgatan är renovering av vattenledning, återställande efter fjärrvärmearbete, samt att det kommer att byggas en cykelväg på Förrådsgatans västra sida.

Fordon med ärende till verksamheter utmed sträckan kan passera igenom arbetsområdet i ett körfält i låg hastighet, övrig trafik hänvisas till Storegårdsvägen och Göteborgsvägen.
Gående och cyklister hänvisas till cykelvägarna utmed Storegårdsvägen och Göteborgsvägen.

Kontakt

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Kundtjänst VA/Gata

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-19