Skogsåtgärder på grund av barkborre

Flera områden i Mariestad har drabbats av angrepp av granbarkborre. Därför planerar Sydved åtgärder i form av avverkning i skog vid Leksberg, Snapen och Sandviken. Information sätts upp i berörda områden.

Mariestads kommun har likt resterande delar av Sverige fått angrepp av granbarkborre. Spridningsrisken är stor och ekonomiska värden försvinner. Angripna granar syns på många ställen i området. Även risk för fallande träd finns när träden torkar och dör. Av denna anledning planerar Sydved åtgärder för detta under senvinter/vår. Maskinell avverkning kommer att ske i berörda områden och du som vistas i närheten ska hålla ett avstånd på minst 70 meter till maskin i arbete. Visa hänsyn till entreprenörer. Den milda vintern samt allt regn medför även logistiska svårigheter. Spår som uppkommer i anslutning till leder och vägar kommer rättas till i efterhand.

Har du frågor?

Kontakta Sydved om du har frågor som rör skogsåtgärderna. Kontaktuppgifter till Nils Densborn på Sydved finns här nedan.

Sydved, Nils Densborn
Telefon: 072-204 83 25
E-post: nils.densborn@sydved.se

Sidan senast uppdaterad: