Utsläpp i Tidan

I tisdags 18 augusti efter skyfallet upptäcktes det ett utsläpp i Tidan, det rann ut förorenat vatten från dagvattenutloppet vid Trädgårdsgatan som ligger söder om Kungsgatan.

Räddningstjänsten larmades och länsar lades ut under cykelbron som går vid Pirgatan. Samma sak hände på onsdagen den 19 augusti. I torsdags den 20 augusti upptäckte VA-enheten en brunn vid Trädgårdsgatan där det luktade starkt av oljeförorening.

Verksamhet Miljö och bygg misstänker att det finns en oljeförorening i mark under fastigheten Lärkan 3. Men det har inte belagts med någon provtagning. Under helgen har VA-enheten försökt förhindra att ytterligare förorenat vatten rinner ut i Tidan via dagvattenledning. I fredags den 21 augusti slamsögs det en brunn närmast Tidan. Det kunde inte observeras något utsläpp på lördagen när det regnade. Om det är förorening i mark eller om det är ett uttsläpp från cistern kan inte besvaras.