Vi är en del av kommunernas klimatlöften i Västra Götaland

Kommunerna i Västra Götaland har antagit sammanlagt 326 klimatlöften. Engagemanget kan ge utsläppsminskningar motsvarande 17 000 villors energiuppvärmning under ett år.

48 kommuner i länet, varav Mariestad är en av dem, har antagit klimatlöften inom områden där kommunerna har rådighet. "Klimat 2030 — Västra Götaland ställer om" drivs av av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götland i samverkan med många andra aktörer.

Flera löften

Totalt handlar det om 20 olika klimatlöften där Mariestads kommun antagit följande löften:

  • Minskade inköp av fossilbaserade engångsprodukter
  • Analys av inköpens klimatpåverkan och krav i prioriterade upphandlingar
  • Investeringar för energieffektiviseringar

Dessutom är Mariestad på god väg att uppfylla två andra löften: Installation av anläggning för produktion av solel samt arrangemang av event riktat till allmänheten om klimatet. På länken nedan kan du läsa om samtliga kommuners klimatlöften:

Undertecknare Klimat 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmen ovan är producerad av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kontakt

Lennart Holmberg
Miljöstrateg och energicoach
Telefon: 0501 - 75 51 41
E-post: lennart.holmberg@mariestad.se