Var med och hjälp till i kartläggningen av invasiva arter

Bild på blommande grön parkslide.

Parkslide är en invasiv växt som är svår att bli av med.

Invasiva växter hotar vår biologiska mångfald. I sommar påbörjar vi en inventering för att kartlägga invasiva arter i Mariestads kommun. Och vi vill ha din hjälp!

Jättebalasamin och jätteloka är två växter som finns med på EU:s lista över invasiva arter i Sverige. Parkslide och blomsterlupin är två andra invasiva växter som breder ut sig snabbt. Globalt är detta ett av de största hoten mot biologisk mångfald efter förlust av livsmiljöer.

Det är viktigt att människor uppmärksammas på vad invasiva arter är och hur de ska hanteras. Om man tar bort en invasiv art ska växtdelarna tas omhand på rätt sätt, säger miljöingenjör Ida Roos.

Om växtdelarna slängs på kompost, i skogen intill tomten eller i komposterbart på tippen riskerar växterna att spridas till fler platser. Plasta i stället in växtdelar och fröer i dubbla plastpåsar på vägen till återvinningscentralen. Väl framme ska växterna lämnas in som brännbart avfall. Fråga personal om du är osäker.

Undvik att sprida invasiva främmande arter - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar

Kommunen har ansvar för invasiva arter på kommunal mark. Fastighetsägare har samma ansvar på sina tomter.

Invasiva arter - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom vi vet att det finns invasiva arter i Mariestad påbörjar vi i sommar en inventering i Mariestads kommun. På så sätt kan vi se hur stort och utbrett problemet är och vilka nödvändiga prioriteringar som behöver att göras. Inventeringen kommer ske på kommunal mark och utmed viktiga spridningsvägar. 

Vi vill också ha din hjälp med att kartlägga invasiva arter i Mariestads kommun genom att rapportera in upptäckter:

Artfakta från SLU Artdatabanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Långsiktigt arbete

Att bekämpa invasiva arter tar mycket tid och kostar mycket pengar. Arbetet med invasiva arter har intensifierats de senare åren och metoder för att bekämpa arterna prövas fram i hela Sverige.

Samlad information om invasiva främmande arter - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda