Mariestad tar täten i klimatomställningen med 22 andra städer

Översiktsbild med drönare över Mariestads stadskärna med utsikt över Vänern.

Mariestad satsar för att bli klimatneutralt 2030. Foto: André Nordblom

Mariestad är en av 23 svenska städer som tillsammans med "Viable Cities" och fyra myndigheter kraftsamlar för att bli klimatneutrala och hållbara städer.

Genom att arbeta tillsammans ökar möjligheterna att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär.
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson leder arbetet med Agenda 2030 i Mariestads kommun. Hon tycker att det är mycket glädjande att Mariestad valts ut som en av de städer som medverkar i Viable Cities.

Alla i samhället behöver bli engagerade i dessa frågor för att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle. Medborgardialog är en viktig del i Viable Cities, säger Maria Gustavsson.

Hem - Viable Cities Länk till annan webbplats.

Gemensamma lösningar

Den 1 oktober går startskottet för den andra fasen av Viable Cities satsning på klimatneutrala städer 2030.

Städerna som ingår i samarbetet är Mariestad, Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Nacka, Skellefteå, Örebro och Östersund.

Syftet med Viable Cities är att testa nya arbetssätt, nya lösningar och att lära av varandra. Det handlar om saker som är bra för företagen, medborgarna och samhällsekonomin, och givetvis är bra för klimatet. I Mariestad kommer vi bland annat att testa delningstjänster för fordon och jobba med medborgardialog.

Konkreta åtgärder

Som start på de kommande tre årens arbete kommer alla städer att bjudas in till en serie workshops under hösten. Deltagarna kommer bland annat att introduceras till ett unikt verktyg – Klimatkontrakt 2030 – som konkretiserar vad städer och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen.

Det är väldigt glädjande och positivt att vi nu kan öka takten i arbetet med att nå den industriella omställningen i näringslivet och arbeta tillsammans med våra medborgare för att nå klimatmålen, säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

En central del i Viable Cities är Klimatkontrakt 2030 som är en kraftsamling och ett ömsesidigt avtal mellan svenska städer och den nationella nivån för att snabba på utvecklingen för att nå klimatneutrala städer. Konkret innebär det ett kontrakt mellan Mariestad och Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket. Myndigheterna åtar sig att bland annat underlätta finansiering till insatser i klimatomställningen.

Kontakt

Maria Gustavsson
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0501-75 51 39
E-post: maria.gustavsson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: