Mariestads kommun medverkar på FN:s klimatkonferens i Glasgow

Drönarbild med mycket jordbruksmark och Mariestads tätort i bakgrunden.

Mariestads kommun deltar på FN:s klimatmöte i Glasgow. Foto: André Nordblom

Som enda kommun i Sverige är Mariestad inbjuden till Förenta Nationernas (FN) klimatkonferens i Glasgow, Skottland i början av november. Mariestad kommer att vara en aktiv deltagare med ett eget program på dagordningen.

”Den lilla stadens möjligheter att göra avtryck i omställningen”. Det är ingången till Mariestads kommuns medverkan på toppmötet i Glasgow, FN:s 26:e (COP26) klimatkonferens i ordningen.

Det är helt fantastiskt att en liten kommun får möjlighet att vara med och visa exempel på industriell förnyelse och hållbar utveckling. Electrivillage har satt oss på den internationella kartan, säger Susanné Wallner, näringslivschef för industri och tjänstesektor.

Socialt nätverk för klimatet

På klimatmötet i Glasgow deltar representanter från världens regeringar, personer från civilsamhället, företag, forskare, religiösa grupper med flera. Storbritannien står som värd för mötet i samarbete med Italien.

Mariestads kommun kommer att ha en delegation på plats i Glasgow bestående av kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson, näringslivschef Susanné Wallner och utvecklingschef Jonas Johansson. Konferensen pågår mellan den 1-12 november och delegationen från Mariestad kommer att vara på plats under tre dagar. 

Vill öka stoltheten

Nyligen blev Mariestad en av 23 svenska städer i ”Viable cities”, en gemensam kraftsamling för att bli klimatneutrala och hållbara städer. Mariestads kommun har också sedan en tid tillbaka ett samarbete med det sociala nätverket för klimatet ”We don’t have time”.

Mariestads kommun har ett digert program i Glasgow där flera samarbetspartners, både nationella och internationella, kommer att medverka.

Det här är en unik möjlighet för oss att berätta om de satsningar vi gör för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Jag hoppas att vår medverkan på klimatkonferensen i Glasgow kan bidra till en ökad stolthet bland Mariestadsborna när vi fortsätter vår resa med den industriella förnyelsen, säger Johan Abrahamsson.

Det övergripande målet i Glasgow är att hålla Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid vid liv. Klimatmötet i Glasgow skulle egentligen ha hållits 2020, men har skjutits upp ett år på grund av pandemin.

Kontakt

Susanné Wallner
Näringslivschef industri och tjänstesektor
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: susanne.wallner@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: