Folkhälsostrategens uppdrag är välmående och delaktighet

Kvinna i svart tröja står framför en genomskinlig entrédörr.

Linnéa Wiljén är ny folkhälsostrateg i Mariestads kommun sedan årsskiftet. Hon jobbar för att alla ska känna sig delaktiga i samhället.

Folkhälsostrategen driver det folkhälsoarbete som folkhälsorådet, ett politiskt samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd, beslutar om.

Folkhälsostrateg låter spännande, vad gör en sådan?

Mariestads kommun tar stora kliv för hållbar utveckling och det är min uppgift att vara del i det sociala hållbarhetsarbetet och att få in folkhälsoperspektivet i samhällsplaneringen. Det kan handla om hur vi främjar fysisk aktivitet och rörelse vid nybyggnation, ökar tryggheten i ett område, senarelägger debuten och minskar bruket av alkohol, droger och tobak bland unga. Delaktighet är ett viktigt område, vi ska möjliggöra för alla invånare att vara en del av vårt samhälle.

Hur ser det ut med folkhälsan i vårt avlånga land?

Generellt sett har vi en god folkhälsa i Sverige, men den är inte jämlikt fördelad. Pandemin har gjort begreppet folkhälsa mer allmänt känt och belyst flera folkhälsoutmaningar som psykisk ohälsa, våld i nära relation och ofrivillig ensamhet. Det är exempel på områden där insatser är mycket viktiga.

Hur kommer Mariestadsborna att märka av dig?

Som strateg jobbar jag mycket bakom kulisserna tillsammans med våra verksamheter, men framöver hoppas jag få tillfälle att möta många Mariestadsbor genom olika former av dialog. Statistik är en sak, men det är också av stor vikt för mig att föra dialog med invånarna om hur det är att leva och bo i Mariestad.

Du kanske har något bra tips att dela med dig av såhär i kalla februari för att stärka kropp och själ?

Jag föreslår en promenad i fantastiska Ekuddens naturreservat, en av mina personliga favoritplatser i kommunen. Den som vill gå en längre sträcka kan följa biosfärsleden mot Sandviken och uppleva ett annat av kommunens värdefulla naturreservat.

Folkhälsa - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Linnéa Wiljén
Folkhälsostrateg
Telefon: 0501-75 50 24
E-post: Linnéa Wiljén