Tillsammans säkrar vi vårt framtida dricksvatten

Kvinna i gula arbetskläder sitter på huk vid dator i skogen.

Miljöingenjör Ida Roos kontrollerar grundvattennivåerna.

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och sker den 22 mars varje år. Det är något vi vill vara med och uppmärksamma. Vi vill gärna berätta om hur vi jobbar för att vi ska ha ett bra vatten, nu och i framtiden. Alla kan bidra till en hållbar vattenanvändning.

Världsvattendagen sätter fokus på betydelsen av färskvatten och verkar för ett hållbart hanterande av färskvatten.

Utom synhåll, under våra fötter, är grundvatten en gömd skatt. Nästan allt flytande sötvatten i världen är grundvatten. I takt med att klimatförändringarna förvärras kommer grundvattnet att bli allt viktigare. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och nödvändigt för allt liv.

Så kan du bidra

FN har utlyst grundvattnets år 2022 då vi gör det osynliga vattnet synligt. Grundvatten är det vatten som finns i marken som vi pumpar upp och blir ett viktigt livsmedel för oss. Grundvatten bildas av regn som infiltrerar ner i marken. Det i sin tur gör att det är viktigt att ha ett balanserat uttag av vatten så att grundvattenmagasinen fylls på och inte sinar. Vid vissa tillfällen, ofta i samband med värmeböljor, ökar användningen av vatten bland användarna. Ibland kan vattennivåerna sjunka till låga nivåer och ibland kan verkets maxkapacitet vara nära. Om detta pågår under en längre tid kan det innebära att vi tvingas gå ut med uppmaning om att agera vattensmart och vara sparsamma med vattnet.

Kommunernas arbete med grundvatten

Inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har vi tio kommunala grundvattentäkter som försörjer tolv samhällen med vatten. I dessa vattenförekomster mäter vi regelbundet grundvattennivåerna för att kunna se hur det normalt varierar över tid. Då vet vi vad som är normalt och vad våra täkter klarar. Om nivån blir lägre än normalt vid till exempel en torr-period kan både pumpar och vattnets kemiska sammansättning påverkas. Detta är inget som påverkat hittills, men vid torkan år 2018 såg vi tydligt att nivåerna var lägre än normalt. Och med tanke på klimatförändringarna kan det bli längre torr-perioder och då är det bra om vi vet hur det brukar se ut.

Testas regelbundet

Kommunerna tar prover på råvatten och dricksvatten för att säkerställa att vi levererar ett säkert dricksvatten. Kommunalt vatten har alltid en rad provtagningar för att kunna leva upp till livsmedelverkets krav. Kraven är hårdare än för det förpackade vatten du köper i affären. Det rör sig om parametrar som påverkar processer i våra vattenverk eller installationer i ditt hem, men även ämnen som kan vara skadliga i för höga halter, till exempel. nitrit, bekämpningsmedel eller PFAS.

För att skydda vårt vatten inrättas också vattenskyddsområden med särskilda skyddsföreskrifter. Föreskrifterna är till för att hjälpa oss att veta vad vi bör tänka på för att inte förorena vårt vatten. Det kan t.ex. röra sig om begränsning i användning av kemiska bekämpningsmedel eller hantering av petroleumprodukter.

Kontakt

Ida Roos
Miljöingenjör
Telefon: 0501-75 61 46
E-post: Ida Roos

Sidan senast uppdaterad: