Nominera din favorit för god bebyggelsemiljö

Man i gula arbetskläder sätter upp en större husvägg med hjälp av lyftkran.

Fram till den första maj kan du skicka in din nominering till årets utdelning av diplom för god bebyggelsemiljö

Syftet med diplomet är att uppmärksamma privatpersoner, föreningar och andra organisationer i deras arbete med goda bebyggelsemiljöer. Diplomet ska främja förtjänstfulla insatser där gott hantverk, hållbar utveckling och estetiska värden är i fokus samt främja god arkitektur.

Diplomet kan sökas för:

  • Förtjänstfulla insatser för god byggnadskultur
  • Kunskapshöjande insatser för hållbar utveckling
  • Varsam renovering
  • Restaurering av byggnad med tidstypiska material och hantverksmässighet
  • God samverkan med en byggnads eller plats miljö och kulturvärden

Utdelning och ansökan

Privatpersoner, föreningar eller andra organisationer kan ansöka om att tilldelas diplomet. Det är även möjligt att nominera någon annan person, förening eller organisation. Den som föräras diplomet får också en prissumma om 5 000 kronor.

Samtliga ansökningar eller nomineringar ska innehålla en beskrivning av vad sökanden eller den nominerade åstadkommit inom området god bebyggelsemiljö samt en motivering om varför diplomet bör tilldelas vederbörande kandidat. Diplomet delas ut årligen då lämpliga kandidater finns. Utdelning av diplomet sker på nationaldagen eller vid annan tidpunkt som kommunstyrelsen finner lämplig.

Ansökan eller nominering till diplomet för god bebyggelsemiljö ska vara Mariestads kommun tillhanda senast den första maj.

Nominering

Nomineringar kan skickas som e-mail till mbn@mariestad.se alternativt: Verksamhet miljö- och bygg
Mariestads kommun
934 86 MARIESTAD
Märk ditt meddelande eller försändelse med "Diplom god bebyggelsemiljö".

Sidan senast uppdaterad: