Tips för dig som ska fylla din pool i sommar

Bild på pool vit stort vitt hus. Två personer ligger i poolen på uppblåsbara madrasser.

Sommaren stundar och snart kanske du tänker fylla på poolen hemma i trädgården eller i sommarstugan. Vi behöver alla hjälpas åt för att undvika problem med vattenförsörjningen. Här har vi samlat några användbara tips till dig!

Huvuddelen av Mariestads kommuns invånare får sitt vatten från vårt stora vattenverk som tar sitt råvatten från Vänern. Risken att vattnet sinar är inte särskilt stor. Däremot är kapaciteten i vattenverk och ledningar begränsad och kan i kombination med hög efterfrågan leda till brist på vatten. Vid våra mindre vattenverk kan det bli problem när grundvattennivåerna är låga. Torsö är ett sådant område där vi ofta får problem på försommaren, varav vi vissa år har fått utfärda bevattningsförbud.

Om vi alla hjälps åt att tänka vattensmart minskar problemen och vi får en hållbar vattenanvändning.

Tips när du ska fylla poolen:

 • Vattenförbrukningen är som störst under morgon och kväll. Fyll gärna poolen under natten.
 • Fyll poolen med lägre strålstyrka. Att fylla sin pool tar lång tid, planera i förväg!
 • Fyll poolen när det är dåligt väder. När det är varmt ökar vattenproduktionen.
 • Fyll inte poolen samtidigt som dina grannar gör det.
 • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar, då behöver du inte fylla poolen flera gånger per säsong.
 • Täck över poolen när den inte används, då minskar avdunstningen.
 • Fyll poolen med kallvatten och inte varmvatten för att spara energi.

Tips när du ska tömma poolen från privat trädgård:

 • Ha vetskap om vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt. desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt med bra produktbeskrivningar.
 • Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag. Vid tveksamhet kolla med kommunens miljöförvaltning.
 • Om det är enbart klor som tillsättas kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter.
 • I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ.

 

Kontakt

Eva-Lena Beiron
Enhetschef verksamhetsutveckling VA-avdelningen MTG
Telefon: 0501-75 61 74
E-post: eva-lena.beiron@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: