Dialoglabb där barn och unga tycker till för ökad rörelse

Kvinna i 30-årsåldern i beige byxor och svart tröja står framför en gräsmatta och lekpark.

Hur ser barn och unga på deras möjligheter till rörelse i utemiljö? Den frågan kommer vi snart få svar på när Folkhälsorådet i Mariestad sätter fokus på ökad rörelserikedom genom projektet ”Friska barn i Skaraborg”.

Folkhälsorådet i Mariestad är delaktiga i den Skaraborgsövergripande kraftsamlingen ”Friska barn i Skaraborg”. Målet är att förebygga ohälsosam viktutveckling bland barn och unga och inom kraftsamlingen görs flera insatser för att främja goda kost- och rörelsevanor bland barn.

I Mariestad sätter vi lupp på Alhagen, en fantastisk parkmiljö som vi vet nyttjas vid undervisning av såväl förskolebarn som gymnasieelever samt privatpersoner och föreningsliv. Vi tror att vi kan göra Alhagen än mer attraktivt och bredda möjligheterna till rörelse, lek och sociala möten för våra yngre kommuninvånare, säger Linnéa Wiljén, folkhälsostrateg och projektledare.

Första dialogträffen

Torsdagen den 2 juni samlades 25 elever från F-6-skolan Unica för att bidra med sina tankar om hur Alhagen kan utvecklas. Det blev promenad i parken, följt av gruppdiskussioner och skiss på kartor. Slutligen fick eleverna rösta på vilka förslag de gillade bäst. Nu fortsätter projektet med insamling av perspektiv från barn och ungdomar i Mariestad innan materialet sammanställs i höst för beslut om vad som slutligen ska göras.

Det var många förslag om linbanor, höghöjdsbanor och olika hinder- och hoppbanor. Men det fanns också helt andra förslag som digital tipspromenad, insektshotell, fågelholkar, vattenlek och fikaplatser. Eleverna talade också mycket om vikten av att Alhagen ska vara en plats för alla, både sett till ålder och tillgänglighet, säger Linnéa Wiljen.

I dag är andelen barn och unga med övervikt fler än någonsin. I Skaraborg ses en högre andel övervikt och fetma än i övriga Västra Götaland. Minskad fysisk aktivitet och stillasittande i kombinationen med förändrade matvanor är förmodligen de främsta orsakerna.

Folkhälsa - Mariestads kommun

Kontakt

Linnéa Wiljén
Folkhälsostrateg
Telefon: 0501-75 50 24
E-post: Linnéa Wiljén

Teckning med olika bilder och text.