Nya klimatlöften för kommunen beslutade

I veckan tog kommunstyrelsen beslut om nio nya klimatlöften för Mariestads kommun under 2024-2026. Klimatlöftena kommer att ha en positiv inverkan på kommunens miljöpåverkan och ligger i linje med det hållbarhetsarbete som pågår inom bland annat Agenda 2030 och Viable Cities, som lokalt går under namnet Klimatneutrala Mariestad 2030.

- I och med den omvandling Mariestad står inför är det viktigt med ambitioner och beslut för att kunna hantera komplexiteten i att både växa med fler invånare och samtidigt minska på utsläppen av växthusgaser. Det är därför glädjande och strategiskt viktig att kommunstyrelsen har antagit dessa klimatlöften, säger Maria Gustavsson som är samhällsbyggnadsstrateg vid kommunen.

Kommunens klimatlöften för 2024-2026 är:

  • Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
  • Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
  • Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
  • Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
  • Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
  • Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
  • Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
  • Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
  • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Mariestads kommun har anslutit sig till ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Som ett led i att accelerera arbetet med Klimat 2030 har en satsning kallad Kommunernas Klimatlöften tagits fram.

Klimatlöftena startade 2021 och består av en lista med ett antal konkreta åtgärder där kommunerna själva har rådighet att påverka, åtgärder som är beprövade och ger stor utsläppsminskning. Respektive kommun väljer ut vilket eller vilka löften man vill anta och ansvarar sedan för genomförandet av dessa. Mariestad har deltagit i Kommunernas Klimatlöften sedan starten.

Mer information

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Gustavsson
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0501-75 51 39
E-post: maria.gustavsson@mariestad.se

 

Sidan senast uppdaterad: