Unga Mariestadsbors perspektiv på hållbara livsstilar

En helgbil som går att låna från offentlig myndighet eller företag och en billig bussbiljett inom Mariestads tätort för att undvika korta bilresor. Det är två av de förslag som framkom i projektet ”Hållbara livsstilar för unga” som Mariestads kommun ansvarat för.

Mariestad står inför en spännande expansion med bland annat ökat bostadsbyggande, där ett av målen är att växa hållbart och främja klimatsmarta beteenden. Syftet med projektet ”Hållbara livsstilar för unga” har varit att få med unga Mariestadsbors perspektiv i omställningsarbetet.

Unga vuxna

Projektet har handlat om att samla in reflektioner om hur den yngre generationen uppfattar hållbara livsstilar.

– Vi inriktade oss på unga vuxna, mellan 18 och 30 år. Målgruppen är intressant eftersom det är en formativ tid i mångas liv, där vanor och värderingar formas, konsumtionen ändras och många långsiktiga inköp görs, förklarar Maria Gustavsson som är samhällsbyggnadsstrateg vid Mariestads kommun.

Vad är hållbar livsstil?

Under våren har ett antal workshops arrangerats med unga Mariestadsbor för att få deras perspektiv på hur de uppfattar hållbara livsstilar och vad det rent konkret kan innebära i vardagen för dem. Några frågor som diskuterats är: Vad får du för tankar och idéer när du tänker hållbar livsstil? Vilken service skulle du önska i ditt bostadsområde år 2040?

Verktygslåda med tjänster

Utifrån de behov som framkommit har en verktygslåda med tjänster arbetats fram. Tjänsterna är utformade för att på ett cirkulärt sätt bemöta behov och brister som påtalats. Exempel på tjänster är delningsboden med trädgårdsredskap och verktyg, helgbilen som offentlig myndighet eller företag kan låna ut under helgen då den står stilla. Ännu ett exempel är Mariestadsbiljetten, en billig bussbiljett inom tätorten för att undvika korta bilresor.

– Tjänsterna ska ses som frön till idéer som behöver utvecklas innan de kan implementeras, säger Maria Gustavsson.

Underlag för kommande stadsplanering

Resultat och erfarenheter från projektet ”Hållbara livsstilar för unga” kommer att tas med i det fortsatta arbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Sammanställningen utgör ett bra underlag för kommunens kommande stadsplanering och vi hoppas kunna gräva lite djupare i några av de förslagen som finns, säger Maria Gustavsson.

Mer information

Hållbara livsstilar för unga

Kontakt

Maria Gustavsson
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0501-75 51 39
E-post: maria.gustavsson@mariestad.se

 

Sidan senast uppdaterad: