Mariestad ökar takten i klimatomställningen

I förra veckan överlämnades Mariestads klimatkontrakt i samband med European Viable Cities Day i Stockholm. Detta är andra gången Mariestad tecknar avtal mellan kommuner, myndigheter och innovationsprogrammet Viable Cities, där alla parter tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen.

- Samverkan är a och o i klimatomställningen, eftersom ingen enskild aktör har alla lösningar eller har kraft att kunna göra detta på egen hand. Vi har precis påbörjat vår största utvecklingsresa i modern tid, till följd av AB Volvos etablering av en batterifabrik. Tillsammans med flera andra pågående och gröna etableringar finns nu en unik kraft och inspiration för att genomföra klimatomställningen. Detta kommer att skapa nytta för både våra medborgare och näringslivet, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande.

Några utdrag från kontraktet 2023:

 

Medborgardialog inledd

Under 2023 har ett arbete startat med att engagera unga Mariestadsbor mellan 18 till 30 år för att få in deras perspektiv när det gäller hållbara livsstilar och vad det rent konkret kan innebära för dem i vardagen.

Klimatinvesteringsplan

Viable Cities utvecklar ett beräkningsverktyg, som kommer att vara ett hjälpmedel i stadens arbete med klimatinvesteringar. Verktyget är också tänkt att kunna visa på till exempel de nyttor i bättre hälsa som olika investeringar kan ge. Ett exempel kan vara att om trafiken minskar i tätorten blir utsläpp av avgaser och partiklar lägre och det leder till mindre sjukdomar i människors luftvägar.

Klimatanpassning allt viktigare

Klimatanpassning blir en allt viktigare fråga och innebär åtgärder för att anpassa samhället för de klimatförändringar som redan har skett och de som inte går att förhindra i framtiden. För Mariestad innebär detta att exempelvis hantera värmeböljor och översvämningar utan att det får oacceptabla konsekvenser.

Kommunen har beslutat att tillämpa principen 3-30-300 som vägledning inom detaljplanerade bostadsområden vilket innebär att alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, att varje område ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad och att alla bostäder ska ha högst 300 meter till närmaste park eller grönområde.

Hållbara transporter

Klimatsmart mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser som de vill nå på ett hållbart sätt. I samband med att kommunen växer med fler invånare blir det allt viktigare att planera för och arbeta med medborgarnas transporter, både i staden och på landsbygden. En utredning om stadens mobilitet håller på att tas fram. Denna ska utgöra underlag till planering och investeringar och bidra till en attraktiv stad med goda boendemiljöer.

Mer information

Klimatneutrala städer 2020 – Viable Cities Länk till annan webbplats.
Klimatneutrala Mariestad 2030

 

Kontakt

Maria Gustavsson
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0501-75 51 39
E-post: Maria Gustavsson

Sidan senast uppdaterad: