Avfall och återvinning

I Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner sköts all avfallshantering av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Deras uppgift är att ansvara för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall.

All information hittar du på AÖS webbplats

All information kring återvinningscentraler, sophämtning, tider för sophämtning, tider för körning vid storhelger, avgifter och avfallshantering finner du på AÖS webbplats, se länk under Relaterad information här på sidan. Detta beror på att kommunen inte längre själva sköter dessa områden och kan därför inte hålla den informationen uppdaterad.

Sophämtning

Vid frågor om sophämtning och ditt sopkärl, till exempel när sophämtning sker, tider för inkörning, fakturafrågor och liknande, kontakta AÖS kundtjänst, se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan. 

Återvinningscentraler

Återvinningscentralerna sköts av AÖS. Öppettider och kontaktuppgifter direkt till återvinningscentralerna hittar du under Relaterad information här på sidan.

Återvinningsstationer

För skötsel och hämtning på återvinningsstationerna ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). På deras webbplats hittar du bland annat var alla återvinningsstationer i kommunen finns placerade och när nästa tömning är planerad. Du kan även anmäla om en station behöver städas eller att behållare behöver tömmas. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Kommunens ansvar

Verksamhet miljö och bygg har tillsynsansvaret för hanteringen av avfall i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Tillsynsansvaret innebär bland annat att:

  • Kontrollera att gällande regler följs.
  • I de fall regler inte följs utfärda påföljder.
  • Pröva ansökan om undantag från reglerna i de lokala avfallsföreskrifterna som gäller i de tre kommunerna.

All övrig information gällande avfallshantering ansvarar Avfallshantering Östra Skaraborg för.

Renhållningsordning

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. I avfallsplanen finns det uppgifter om hur kommunen ska arbeta för att minska avfallets mängd och farlighet. Den innehåller även uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

Renhållningsordningen finner du på AÖS webbplats. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Tycker du att informationen på den här sidan (Avfall och återvinning) är tillräckligt tydlig och heltäckande? * (obligatorisk)
Tycker du att informationen på den här sidan (Avfall och återvinning) är tillräckligt tydlig och heltäckande?

Om du vill att vi återkopplar med svar på din synpunkt behöver vi ha din e-postadress