Nedskräpning

Nedskräpning är ett miljöproblem som kan innebära negativa konsekvenser för djur, människor och miljön. Tänk därför på att inte skräpa ner. Det är den som har skräpat ned som även är ansvarig för att städa upp.

Vad gör du om du hittar skräp som slängts i naturen?

Om du vet vem som skräpat ner kontakta då denna person i första hand.  Är det mindre nedskräpning plocka då gärna upp detta och håll på så vis vår kommun ren och snygg. Nedan hittar du information kring vem du ska kontakta beroende på vart nedskräpningen har skett.

Nedskräpning på allmän plats

Det är förbjudet att skräpa ner på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn i. Du ska kontakta Polisen om nedskräpningen är så pass omfattande att det betraktas som ett brott. Nedskräpning som bedöms som "ringa" brott ska anmälas till kommunen.

Nedskräpning på tomtmark

Är det skräpigt på tomtmark har ägaren enligt lag ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick. Anmälan om ovårdad tomt görs till kommunen. 

Nedskräpning vid återvinningsstationer

Anmälan om nedskräpning vid återvinningsstationer görs till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI är ansvariga för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige.

Nedskräpning längs väg

Om skräp påträffas i anslutning till vägar kontakta då väghållaren. Vid större vägar inom kommunen är det Trafikverket som bör kontaktas. Verksamhet teknik ansvarar för drift, nyproduktion och underhåll av kommunala gator i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Nedskräpning på kommunens mark

Har det skett nedskräpning på mark som är kommunalt ägd så vänder du dig till Kundtjänst VA och Gata.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Kontakt, felanmälan, e-förslag

Aktuell lagstiftning

Miljöbalken 15 kapitel 30 § (1998:808) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan- och bygglagen 8 kapitel 15-16  §§ (2010:900) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.