Kontakt hållbarhet och miljö

Sophantering och avfall

Frågor om sophämtning, avfallshantering, Bångahagens återvinningscentral och liknande:

Avfall och återvinning Skaraborg kundtjänst
Telefon: 0500-49 81 85
E-post: Avfall och återvinning Skaraborg Kundtjänst

Miljö

Frågor om livsmedelstillsyn, kemikaliehantering, miljöövervakning, naturvård och liknande:

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Energirådgivning

Frågor energirådgivning, klimatfrågor, miljöpåverkan och liknande:

Hanna Jansson
Coach för energi och klimat
Telefon: 0501-75 51 41
E-post: Hanna Jansson

Energi- och klimatrådgivare
Peter van der Tol
Telefon: 0501 - 75 51 49
E-post: Energirådgivningens infobrevlåda

ElectriVillage

Gösta Lindmark
Hållbarhetsstrateg
Telefon: 0501-75 50 40
E-post: Gösta Lindmark
E-post: ElectriVillage infobrevlåda

Agenda 2030

Maria Gustavsson
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0501-75 51 39
E-post: Maria Gustavsson