Miljöövervakning

Övervakning av miljökvaliteten sker i syfte att kontrollera efterlevnaden av normer och riktvärden samt för att följa upp miljömål och resultat av åtgärder. Undersökningarna sker oftast i samverkan nationellt eller regionalt.

Mariestad är medlem av Vänerns Vattenvårdsförbund och Tidans Vattenförbund vilka utför undersökningar i respektive vattenområde. Kommunerna är även medlemmar i Luft i Väst vilka ombesörjer mätningar av luftkvaliteten.

Mätningar i egen regi sker också, bland annat recipientkontroll i Friaån samt övervakning av luftkvaliteten.

Uppföljning av energianvändning och utsläpp finns under rubriken Energi.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2,
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Luft i Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vänerns Vattenvårdsförbund
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tidans Vattenförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
SLU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Miljöläget 2020 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Luftmätningsrapport 2019 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Bakgrundsstrålning 2020 Pdf, 104.8 kB, öppnas i nytt fönster.