Östensamarbetet

Två bilder, den till vänster visar en myggfälla och den till höger visar en fladdermus

Foto: Håkan Magnusson och Petter Bohman

Östensamarbetet – åtgärder mot massförekomst av översvämningsmygg

Mariestad, Töreboda och Skövde kommun driver ihop med Myggföreningen vid sjön Östen och Länsstyrelsen en samverkan kring Östens strandängar. Samverkan syftar till att bevara och utveckla natur- och friluftslivsvärden kring sjön samtidigt som massförekomst av översvämningsmygg motverkas.

Sedan 2015 sker årligen tuvfräsning och buskröjning på mellan 70 och 90 hektar strandäng. Att hålla ytorna öppna gynnar fågellivet samtidigt som problematiska myggarter missgynnas genom att deras areal kläckningsmiljö minskas. Utöver detta sätts det ut fågel- och fladdermusholkar vilket gynnar myggens naturliga fiender. Det finns även ett 40-tal gasoldrivna fällor som kan placeras ut vid behov.

Resultatet följs upp genom fem myggfällor som sommartid står utplacerade på bestämda platser runt sjön. Fällorna sköts av myggföreningen och infånga mygg skickas till SVA för artbestämning. Förekomsten av översvämningsmygg (främst av släktet aedes) verkar ha minskat under den tid arbetet pågått, jämfört med när problemen var som störst i början av 2000-talet.

Arbetena utförs av en lokal entreprenör, ibland med hjälp av folk från kommunernas arbetsmarknadsenheter. Finansiering fås från kommunerna, landsbygdsfonden (tillhandahållna av Jordbruksverket och EU) samt genom mycket ideellt arbete.

EU-flagga

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Europa
investerar i landsbygdsområden.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mariestad: Håkan Magnusson
Telefon: 0501-75 60 36
E-post: Håkan Magnusson

Töreboda: Lena Tilstam
Telefon: 0506-182 88
E-post: Lena Tilstam

Skövde: Gunnar Björkenor
Telefon: 0500-49 72 96
E-post: Gunnar Björkenor

Dokument

Analys av myggfångster 2018 Pdf, 256.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Analys av myggfångster 2016 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Analys av myggfångster 2015 Pdf, 932.8 kB, öppnas i nytt fönster.