Strategiskt hållbarhetsarbete

Mariestads kommun arbetar långsiktigt och strategiskt med hållbarhetsfrågor.

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.

Brundtland, G.H (1987). Vår gemensamma framtid. Rapport från FN:s världskommission för miljö och utveckling

Mariestads kommun arbetar långsiktigt, strategiskt och operativt med hållbarhetsfrågor och har Agenda 2030 med de 17 globala målen som en kompass. Arbetet omfattar såväl den egna verksamheten som att inspirera och informera andra om metoder och verktyg.

Hållbar utveckling omfattar både den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Alla tre behöver samspela för att nå bästa möjliga resultat.

Läs gärna mer om hur och vad Mariestads kommun jobbar med på övriga sidor under denna flik.