Mariestad kraftsamlar för industriell förnyelse

Mariestads kommun arrangerade den 22 juni, tillsammans med SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut, ett möte för gemensam kraftsamling. På agendan stod omställningen till ett hållbart samhälle med grön energi vilket kan bli en katalysator för utvecklingen inom näringsliv och arbetsmarknad. Det var en mycket stor uppslutning med 59 representanter från politik, företag, akademi och organisationer.

Mötet hölls den 21 Juni i medarrangören SP:s lokaler i Borås. Kommundirektör Lars Arvidsson tackade alla deltagare för det starka gensvaret. Med på mötet fanns representanter från bl.a. Volvokoncernen, bilindustrin, lokala och regionala näringslivsrepresentanter, energibolag, bygg- och entreprenadföretag, Västra Götalandsregionen, Lunds Universitet, Johannebergs- och Gothia Science Park och Business Region Göteborg.

Magnus Olsson, ansvarig för fordonsutveckling på SP välkomnade besökarna och förklarade hur SP kan bidra till Mariestads utveckling; ”SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE och inom ramen för RISE koncernens nya strategi vill vi komma närmare samhällets alla aktörer. Vi vill möjliggöra utveckling! Vi vill bidra till er och Mariestads utveckling!”

Under namnet ”Test- och demonstrationsplats Mariestad” presenterades en mängd aktiviteter för att utveckla och testa produktion, lagring och användning av grön energi. Med ett systemtänkande i botten samordnas produktion av sol- och vindkraft med tillverkning, lagring och tankning av vätgas.

Ett centralt forskningsprojekt för Electro mobilitet i Mariestad är ”ElectriVillage” som kommer att presenteras under Almedalsveckan (3 -7 juli). Mariestads kommun samverkar tillsammans med bl.a. Lunds Universitet, DHL och fordonstillverkaren COMAN för att testa ny ladd infrastruktur och nya elfordon som kan laddas under färd.

Test- och demonstrationsplatsen som skapar nya affärsmöjligheter för näringslivet har stor uppslutning hos Mariestads politiker och kommunens tjänstemän. Den tekniska utvecklingen skapar nya affärsmöjligheter för näringslivet lokalt, regionalt och på riksplanet. Detta väntas bidra till att vitalisera arbetsmarknaden och en kompetensutveckling i regionen. Under mötet diskuterades nya möjligheter och ett antal skarpa samverkansprojekt identifierades.

Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Mariestad summerade mötet; ”Tack för den stora uppslutningen idag! Det är så här vi måste arbeta, tillsamman med alla aktörer. Kommunen kan skapa sammanhang och förutsättningar, men vi kan inte skapa framtidens företag och arbetsmarknad. Det är mycket glädjande med det engagemang vi sett idag. Vi har identifierat en rad aktiviteter och konstellationer som vi nu kommer att arbeta vidare med.”

Sidan senast uppdaterad: