Distribution med elektriska fordon

Mariestads kommun ingår i ett projekt där vi testar godsdistribution med fullelektriska fordon. Projektet kommer att pågå i Mariestad och i Stockholm och körs i DHLs produktion.
- Det är unikt att testa helt elektrifierade fordon som kommer laddas automatiskt köras i daglig produktion, säger Roland Enander, projektledare på Sustainable Innovation

Projektet heter ”Fullelektrisk godsdistribution med optimerat laddsystem”. Det optimerade laddsystemet innebär att batteripacket är flexibelt och fordonen kan optimeras för sitt transportuppdrag.

- Det håller ned kostnaden för fordonen men minst lika viktigt minimeras fordonets vikt samtidigt som utrymme frigörs för last. Detta är avgörande för till exempel DHLs produktion, säger Ulf Corné på Coman som ansvarar för fordonsanpassningarna.

Det här blir ett sätt att möta de krav som distributionsbranschen har idag och samtidigt få bort de lokala utsläppen. Kraven från DHL gäller till exempel kostnadseffektivitet, maximal last i fordonen samt snabbhet vid laddning i terminal och leveranspunkt. Att byta ut dieseldrivna leveransfordon till eldrivna innebär en energieffektivisering på cirka 70%.

Demonstrationen genomförs med DHL i Mariestads kommun och Stockholms stad för att kunna studera transport i city och tätort under verkliga förhållanden och under olika årstider. Projektet pågår till och med augusti 2019.

Medverkande
I projektet samarbetar Sustainable Innovation, Vattenfall, DHL Freight, Lunds universitet, Mariestads kommun, Vänerenergi. Alelion batteries, och Coach manufacturing. Projektet är delfinansierat av FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

Sidan senast uppdaterad: