Unesco hyllar Test- och demonstrationsplats Mariestad

Förnybar energi i biosfärområden stod i fokus på en konferens som arrangerades den 11-12 september i Biosfärområde Bliesgau, ca 20 mil söder om Frankfurt i Tyskland. Biosfärområden från hela världen deltog tillsammans med representanter från Unescos högkvarter i Paris. Mariestads kommun var inbjudna för att presentera satsningen på Test- och demonstrationsplats Mariestad. På plats för uppdraget fanns Ulrika Lindahl, projektledare och Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef. Satsningen väckte stort intresse och det är ingen tvekan om att Mariestads modellområde är unik till sitt innehåll.

Ett biosfärområde utnämns av Unesco och är per definition ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. Genom Test- och demonstrationsplats Mariestad fyller Mariestad utnämningen med ett innehåll som i sin helhet inte existerar i någon annan del av världen. Delprojekten ElectriVillage (demonstration av hållbara transportfordon, arbetsmaskiner och markbunden elväg) och HydrogenVillage (systemlösningar med sol och vätgas) gör Mariestad unikt både som modellområde och som plats.

Detta fick vi ett tydligt kvitto på från både konferensdeltagare och Unescos representanter på plats i Bliesgau. Vår presentation rönte stor uppmärksamhet och vi fick många frågor och fin feedback på det arbete som utförs i modellområdet. En intervju bandades med Ulrika Lindahl och kommer inom kort att finnas på www.unesco.de Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från Unescos sida vill man nu följa händelseutvecklingen i satsningen. Dessutom vill man inleda ett närmare samarbete kring frågan om hur de svenska kommunernas viktiga roll i biosfärområden skulle kunna utvecklas. Mariestads kommun har därför blivit tillfrågade att tillsammans med Unesco vara värdkommun för en kommande konferens med svenska biosfärkommuner under våren 2018 – en spännande och intressant utmaning som vi förstås tackat ja till att anta.

Sidan senast uppdaterad: