Biljätte gör reklamfilm om Test- och demonstrationsplats Mariestad

Mariestads kommun är ett internationellt modellområde för hållbar samhällsutveckling. Genom Test- och demonstrationsplats Mariestad arbetar kommunen tillsammans med företag, akademi och myndigheter för att utveckla hållbara transport- och energilösningar. Nu uppmärksammar Toyota Mariestads arbete i en reklamfilm.

Test- och demonstrationsplats Mariestad är en långsiktig investering av Mariestads kommun för att utveckla den lokala industrin, skapa nya jobb och bidra till hållbarhetsmål. Rent fysiskt är det en plats för testning av hållbara transport- och energilösningar i skarp miljö. Projekten som bedrivs just nu heter ElectriVillage, HydrogenVillage och LogistikHub.

- Vi arbetar bland annat med att utveckla ett hållbart energisystem. Ambitionen är att Mariestad ska bli självförsörjande på lokalt producerad och förnybar el genom sol och vätgas. Därför investerade vi förra året i Sveriges femte tankstation för vätgas. Vätgasstationen används både för utveckling av energisystemet och för tankning av bränslecellsbilar, berättar Ulrika Lindahl, projektledare för Test- och demonstrationsplats Mariestad.

Huvudkontoret tog kontakt

I våras kontaktade Toyotas huvudkontor i Bryssel Ulrika Lindahl med en förfrågan om att medverka i en film och berätta hur Test- och demonstrationsplats Mariestad arbetar med vätgas och bränslecellsfordon.

- Det var självklart för oss att ställa upp. Vi vill se fler vätgasstationer i Europa så att infrastrukturen för tankning utökas. Då kan fler välja bränslecellsbilar, Kommunen vill föregå med gott exempel och därför har vi köpt in två bränslecellsbilar till vår bilpark. En av dem är en Toyota Mirai och den andra är en Hyundai. I filmen ville vi också dela med oss av våra kunskaper om hur vätgas kan användas för att lagra förnybar energi, i det här fallet från sol, säger Ulrika Lindahl.

Se Toyotas film med Ulrika längst ner på denna sida!

EU-projekt

Mariestads vätgastankstation ingår i ett EU-projekt (FCH JU). Den totala investeringskostnaden är 14 miljoner kronor. Mariestads kommun står för 1,1 miljoner kronor, EU för 5 miljoner kronor, Västra Götalandsregionen för 3,9 miljoner kronor och leverantören Nel Hydrogen för 4 miljoner kronor. Stationen ägs av Mariestads kommun och det kommunala energibolaget VänerEnergi ansvarar för driften.

Kontakt

Ulrika Lindahl
Projektledare, Test- och demonstrationsplats Mariestad
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Ulrika Lindahl

Sidan senast uppdaterad: